dilluns, 23 de novembre de 2009

20-XI 09 DIA UNIVERSAL DELS DRETS DELS NENS


El dia 20 es celebrà els drets dels xiquets, inclos d'eixos xiquets oblidats, que visquen al TERCER MON . Per ells tenim l'obligació de recordar aquest dia, revindicant els drets de l'Infància al mon. Hi ha que seguir revindicant, perquè hi haurà un dia, mentres hi haja xiquets com tú, que et preocupes, que s'aconseguiran els drets per a tots